Chen style Tai Chi Spear Zhu Tiancai

 
 
 
 
 
 Názvy forem 01 - 18
 Kompletní demo forem 01 -18
 Zahájení
 Yaksha navštěvuje moře
 Celé kroužení kopím (celé květiny)
 Bodnutí ve střední výšce
 Tři rychlé výpady
 Bodnutí nahoře
 Ustupující perleťová záclona
 Bodnutí dole
 Zvednout koleno a bodnout shora
 Postoupit a drápem daleko (zelený drak ukazuje dráp)
 Krok vpřed a bodnout shora
 Zametení doleva
 Kopí blokuje levou stranu
 Dva výpady kopím vpřed
 Žlutý drak třese hrotem kopí
 Vodorovné říznutí kopím
 Polovina kroužení kopím (polovina květin)
 Rozpárat s rozmachem zleva
 Názvy forem 19 - 45
 Kompletní demo forem 19 - 45
 Otočit se a polovina kroužení kopím
 Ruce tisknou hada k zemi
 Nabrat a vyhodit do výše (dokonalé rybaření)
 Jedno bodnutí tágem k zemi
 Dvě bodnutí tágem cestou vzad (dvojitý kryt kopím)
 Mávnout praporem, zamést doleva s otočkou a zastavit žerdí
 Mávnout praporem, zamést doprava, otočil se s točením a bodnout (vůl orá železným pluhem)
 Otočit se a polovina kroužení kopím
 Poklesnutí kopí (bodnutí jako kapající voda)
 Dvě bodnutí tágem cestou vpřed (dvojité krytí kopím)
 Mávnout a rozpárat s rozmachem zleva (jízda na draku vzhůru)
 Odhrnout trávu a bodnout shora (ohrnout trávu a hledat hada)
 Otočit a táhnout kopí (bílá opice vleče kopí)
 Otočit se a bodnout černého draka do nozder
 Ustoupit a nakreslit loutnu
 Dva výpady kopím vpřed
 Mávnout praporem a zamést přede dveřmi
 Připojit Tai a rozdrtit vajíčko
 Polovina kroužení kopím (polovina květin)
 Chytrá kočka chytá myš
 Zaútočit zleva
 Zaútočit zprava
 Přemístit kopí a zaútočit zleva
 Nabrat patou vzhůru
 Zasáhnout kopím drženým jednou rukou
 Celé kroužení kopím (celé květiny)
 Vynést horu a vodorovné říznutí kopím (hluchý vyzdvihne horu a zamete)
 Názvy forem 46 - 71
 Kompletní demo forem 46 - 71
 Polovina kroužení kopím (polovina květin)
 Překrok a bodnout shora (spuštění šestnáctého kopí)
 Otočit se a polovina kroužení kopím
 Silou udeřit kopím na zem (sokolí mládě se vrhá na křepelku)
 Mávnout a zametení doprava
 Nabrat patou vzhůru
 Překrok a bodnout shora (bodnutí kopím)
 Celé kroužení kopím (celé květiny)
 Vynést horu a vodorovné říznutí kopím
 Polovina kroužení kopím (polovina květin)
 Krasavice navléká jehlu
 Jako tkalcovský člunek vpřed (dorostenka běží jako člunek)
 Mávnout praporem a zaútočit zprava
 Záhyb a otočení ( )
 Celé kroužení kopím (celé květiny)
 Kopí chrání kolena
 Dvě bodnutí tágem cestou vpřed (dvojité krytí kopím)
 Černý drak třikrát zavlní;ocasem
 Úder zespodu zadním koncem kopí (blokovat vpředu)
 Úder shora hrotem kopí (znovu blokovat vpředu)
 Zablokovat kopím vlevo
 Zablokovat kopím vpravo
 Polovina kroužení kopím (polovina květin)
 Nabrat a vyhodit do výše (dokonalé rybaření)
 Nabrat patou vzhůru, otočit se a bodnout
 Zakončení© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.