Hvězdné aktivace

Tyto aktivace slouží k probuzení diamantového těla a jsou svou podstatou nadčasové. Je možné se k nim vracet opakovaně.
Je na zodpovědnosti každého jednotlivce, jak naloží nebo nenaloží s těmito informacemi.
Důležité: Tyto přenosy nenahrazují lékařskou či terapeutickou péči.
Pokud překročí jakýmkoliv způsobem vaši komfortní zónu, neváhejte vyhledat odbornou pomoc.