Použité termíny 

Psaní čínských slov

Výraz tchaj-ťi každý zná a tak je mu asi jedno, jak je to zapsáno, ale skutečnost je složitější. V běžném slovníku představuje výraz tchaj asi 30 významů, přičemž se liší v přepisu Pynijin: Tai1, Tai2 a Ti4 – každý ten přepis znamená naprosto něco jiného (Tai4 má asi 10 významů s různými čínskými znaky).
Čínský
 znak 太 představuje už jen asi 5 souvisejících významů. Tedy výraz tchaj je velice nepřesný a málo říkající výraz. 

Tyto skutečnosti jsou dobře patrné například u názvů forem sestav Tai Chi. Názvy forem uvádí každá škola trochu odlišně a pokud se jedná o seriózní školu, uvádí u každého názvu formy (například v Pynjinu) také odpovádající čínské znaky. Přijmout za základ anglické názv forem je také problém, protože číňané když na svých výukových DVD uváděli anglické názvy, nebyli příliš dokonalí v angličtině. Prostě západ přijal poetické názvy forem jako samozřejmost a mnohá škola si ty názvy ještě přikrášlila po svém.

Pokud se dopátráme k vyjádření v čínských znacích, často zjistíme, že název formy má k poetickému názvu dosti daleko a často velice přesně vyjadřuje to, jaké aplikace se v dané formě cvičí.

Tajči, Taiji, Tai chi, tchaj-ťi. Ke se vzalo tolik názvů?  Výraz Tajči je z doby, kdy u mistra v Číně pobývalo z Čech jen velice málo lidí a obvykle ten výraz znamenal cvičení Tai chi jen pro zdraví. Tento výraz je také nepřesně spojován s cvičením Zory Jandové, která ovšem cvičí Tai Chi Quan velice dobře.

Výraz Taiji je český a lingvisticky správný, protože je to složenina dvou českých přepisů Tai a Ji, přičemž oba znaky zapsané za sebou mají společný význam, takže je vhodné to spojit do jednoho slova Taiji.

Výraz Tai Chi je výraz anglický. Tedy nikoli překlad do češtiny, ale překlad do angličtiny. Ovšem dnešní multi-lingvistické překladače dávají tomuto překladu přednost i v češtině.  

Také v názvech škol, které dnes v Číně otevřel nejeden mistr, jsou názvy Tai Chi, protože je to výraz anglický – mezinárodní. Bylo by překvapivé až komické, kdyby měl  mistr v Číně na vývěsním štítu napsáno Taiji – snad jen tehdy, kdyby tím chtěl zaujmout české turisty.


Termíny použité na webu

Může se stát, že některé uvedené termíny budou při čtení obtížně přijatelné, protože každý z nás naplňoval své vědomí v jinak probíhajícím životě. Ani pro mne můj dnešní sortiment používaných termínů nemusel být před nějakým časem přijatelný. Navíc se pochopení a výběr termínů neustále vyvíjí jak v osobním, tak v kolektivním vědomí.

Některé termíny, které v minulosti popisovaly naprosto přesně nějaký objekt, bytost či fenomén, byly dlouhodobě špatným užíváním znehodnoceny. Například původně Bůh byla zkratka vyjadřující "Nekonečně Věčně se Vyvíjející" a označovala nadřazenou moudrost a střed emanace Lásky našeho vesmíru. Vnitřní svět mysli má větší trvanlivost, nežli svět hmoty a proto je správné používat výraz Bůh tam, kde se o něj jedná, místo rozmanitých opisných názvů. 

Pro vzájemné porozumění více lidí nejsou důležité použité termíny, ale vnitřní podstata, kterou vyjadřují. Každému se transformuje vnitřní podstata do jiné představy. Jasnozřivý jedinec může vidět na srdeční aortě čerta, může ho vložit do zlaté koule a s láskou ho poslat do Světla – a může dojít k uzdravení. Pokud tam jiný vidí šmouhu a stříbřitým chomáčem ji vyčistí – může dojít k uzdravení. Pokud někdo odpustí těm, kteří mu ukřivdili, nebo odpustí sám sobě – může dojít k uzdravení. Aby mohlo dojít k nevratnému uzdravení, je potřeba takovou možnost nevratně připustit. 

Vnitřně je možné komunikovat se všemi fenomény, které lze (třeba i složitě) definovat. Ve vntřním dialogu se mohou stát živými, každému se mohou utvořit do podoby jiné živé bytosti a on s tímto fenoménem může časem dokonce komunikovat a hovořit.


© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.