Legislativa a odkazy 

Krátké konstatování

Podle stávajícího stavu legislativy, umístěním odkazu na dílo zveřejněné na internetu, nedochází k porušení autorských práv autora, pokud nedojde k rozšíření či omezení veřejnosti, která má na internetu přístup k původnímu dílu autora, ani nedojde k omezení kvality použitím neodpovídající technologie. 

Rozvaha

Pokud je původní dílo na internetu volně a bez omezovacích technologií přístupné celé internetové veřejnosti, pak umístění odkazu na původní dílo není porušením autorských práv autora. 

V tomto ohledu je zásadní, zda internetová veřejnost má na internetu přístup k původnímu dílu bez omezovacích technologií a zda se k zobrazení díla použije systémově stejně kvalitní technologie

Zobrazení díla v horší kvalitě pak není poškozením autora, pokud je současně uveden odkaz i na původní dílo na původních stránkách zobrazující dílo autora.

Nelegální by bylo například umístění odkazů, které by po kliknutí přesměrovaly uživatele přímo na autorská díla na serveru Pinterest, nebo Facebook, a to bez nutnosti zadávat přístupové údaje. Ale odkaz, který vyvolá přihlašovací stránku, která pak přihlašovací údaje před vstupem požaduje, není z tohoto pohledu porušením autorských práv.

Majoritní většina videí na tomto webu pochází z veřejných úložišť typu YouTube, Vimeo atp.
Technologie přijímání dat z YouTube využívá rozhraní Youtube API. V dokumentaci YouTube API je uvedeno doporučení, že okénko pro zobrazování videa (iFrame) by nemělo být menší, než 200 x 200px, ale pokud lze kliknutím na odkaz na samotném zobrazovacím okénku přejít na zobrazení videa přímo na Youtube, není na závadu ani zobrazení v malém okénku. Případné použití stejných parametrů, jako fungují v adresním řádku YouTube je v souladu s uvedeným rozhraním.

Pokud lze usuzovat, že se jedná o komerční video, které bylo autorem apriori umístěno na prodejné médium (například výuková DVD), pak je na tomto webu uveden jen odkaz na místo, kde se takové médium či kniha prodává. U všech ostatních odkazů nezbývá než předpokládat, že videa umístil na internet přímo autor, nebo kameraman, který video pořizoval za legálních okolností. 

Tyto stránky mají ziskový obsah jen v nabídce kurzů osobně vedených majitelem tohoto webu, nebo osobně zpracovaných pro on-line použití.
Účelem zveřejněných děl či odkazů na díla uvedená jinde na internetu není dosažení zisku a proto nelze předpokládat ani vědomí neoprávněného zveřejnění obsahu. 

Odkazy na relevantní kauzy

Je umístění hypertextového odkazu na internetové stránky porušením autorských práv?
Je vkládání cizích videí na vlastní web legální?
Může být odkaz na cizí internetové stránky nelegální?
Je umístění cizího díla na vlastní stránky porušením autorských práv? 

Pokud odkaz přestane být funkční

Každý web má soubory relevantního obsahu umístěné na trvale veřejně přístupných místech své struktury. Pokud je v době kdy nebyly uplatněny omezovací technologie získám odkaz přímo na některý z těchto souborů, pak je tento odkaz funkční i po uzamčení příslušné části webu.
Stejnětek se může majitel webu změnit své stanovisko a část webu uzamknout, nebo odpovídající obsah odstranit. Tak se může stát, že některý odkaz přestane být funkční. Rozhodně neprověřuji změny dostupnosti odkazovaných obsahů ani v dlouhodobém čase.

Nikdo není osamocený ostrov

Způsob vyjadřování a celková koncepce doplněných informací na těchto stránkách jsou moje.
Pokud někdo na mých stránkách najde případ porušení autorských práv podle stávající legislativy, prosím, aby mne ihned upozornil a já takový odkaz, nebo citaci ze svých stránek neprodleně odstraním. 


© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.