Cíl stránek 

Tyto stránky se snaží inspirovat k postupnému pochopení struktury a funkce světa a člověka, k pochopení významu a funkce nadřazenosti informačního světa nad světem energetickým, k pochopení účinnosti myšlenek a slov, k postupnému rozvoji vlastní tvorby reality a ke sjednocení se svým zářivým Já.

A to především proto, aby se praktikující energetická cvičení a žáci Tai Chi mohli seznámit s vesmírnými zákony a s vnitřními zákony dřív, než začnou intenzivně praktikovat Tai Chi Quan. Aby mohli sami obohatit své cvičení na základě poznání, které pro převládající praxi nelze na jednotlivých setkáních probírat.

Umění Tai Chi se ve své rodné zemi Číně a Indii opírá o znalosti Tao. Taoistický mistr Mantak Chia píše, že taoista neustále studuje (přesto, že praxe má pro usilujícího větší význam a zabírá více času).

Stránky předkládají postupně se rozšiřující navigaci k ověřeným a smysluplným informacím, které mají za cíl především vysvětlit vliv našich myšlenek a slov na tvorbu reality.

Smysl mouder převzatých od jednotlivých autorů je zde uveden podle aktuálního stavu poznání a schopnosti formulace. Nejsou to citace, ani autorské překlady. Je to výsledek snahy vyjádřit merit sdělení, je to volná formulace vycházející z původních slov autora, které se ke mně dostaly mnohdy v jiném jazyce. 

Pokud hledáme cestu k Tao, nemůžeme si vybírat informace jen z té části světa, ve které se nacházíme, protože dějiny píší a pro sebe upravují vždy vítězové. Ať skuteční nebo ti, kteří si takový názor přisvojili. Kořeny skutečného věděni se skrývají například v Indii, v Číně, v Rusku i v Andách. Nalezením kořenů moudrosti je možné objevit mnohé souvislosti indoevropské duchovní tradice a můžeme se setkat s naší původní společenskou slovanskou kulturou tak, jak ji zobrazil například Alfons Mucha ve své Slovanské epopeji. Na cestě tohoto studia můžeme také objevit kvalitu a univerzálnost Andského učení interpretovaného Intuitivním srdcem.

Pochopením kořenů moudrosti se nám znovu otevře možnost přirozeně používat mnohé tabuizované pojmy v jejich původní kvalitě. Jedná se například o pojmy: Bůh, bohové, Věčnost, Nesmrtelnost a tak dále.

Osho oprávněně varuje: Mějte se na pozoru před uměle, lidmi vytvořenými náboženstvími, abyste mohli poznat to pravé, které nestvořil člověk. Je obsaženo ve stromech, v řekách, v horách, ve hvězdách, ve vás, v lidech, kteří vás obklopují – je obsaženo všude.

My lidé, stojíme mezi Nebem a Zemí a světelná energie Nebe naplněná informacemi boží moudrosti námi prochází a než začne tvořit realitu, obarví se obsahem našeho vědomí. Jsme stvořeni k jeho obrazu a podobě a smysl a význam planety Země je ukryt v kryptogramu zaznamenaném v azbuce:

Земля, kde з = ∞ nekonečný (věčný), е = energie, м = materie (hmota), л = láska, я = Já (Bůh). Poznáním svého zářivého Já můžeme kryptogramu porozumět například takto:
Planeta Země je místem pro věčný a nekonečný život mého zářivého Já v božské energii tohoto vesmíru, ve hmotě a v bezpodmínečné všeobjímající lásce.


© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.