Yuval Noah HarariYuval Noah Harari je historik. Je profesorem světových dějin na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Zabývá se makrohistorií, pokouší se zformulovat odpovědi na otázky týkající se například vztahu dějin a biologie či vztahu a rozdílů mezi Homo sapiens a zvířaty. 

V okamžiku publikování této stránky byly na trhu tři knihy tohoto autora: Homo Sapiens, 21 lekcí pro 21 století a  Homo Deus. Autor disponuje obrovským rozsahem informací, kterých lze využít pro doplnění vlastních znalostí historie.
I když název knihy Homo Deus asociuje nabídku cesty ke středu vesmíru, zdá
 se, že nejcennější informace jsou ty myšlenky, které při čtení uvedených knih napadají vás samotné. Autor nastavuje zrcadlo historii lidstva i současným lidem, ale jeho vlastní názor lze vystopovat jen obtížně.


© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.