MoudrostiMeditace: Intuitivní Srdce nás v meditaci provede 12 základními čakrami naší vniřní světelné strktury a my díky své vizualizaci můžeme zažít své skutečné postavení v tomto vesmíru, pochopit a pocítit svou celistvost. Tyto vnitřní procesy bychom následně měli vnímat při každém energetickém cvičení jakými jsou Qigong, Tai Chi, Dafa atp.

Knihy: Kniha (audiokniha) se zaměřuje především na to, jak si můžeme vytvořit svou vlastní budoucnost, svůj svět, kde se naše sny a touhy začnou naplňovat a realizovat. K tomu je však nutné znát zákony vesmíru, což autor demonstruje na překvapivých zjištěních z kvantové fyziky – cílem je přeměnit své myšlení na pozitivní, konstruktivní a tvořivé.

Moudrosti: 10 moudrostí Buddhových:
Naše myšlenky jsou důležité
– naše vědomí utváří všechno. Špatné myšlení nakonec zničí nás samotné.
Praxe
je důležitá musíme jednat každý den.
Je třeba se zaměřit více
na to, že jsme šťastní, než na to, že máme pravdu.