• Simon Loyd 

Kvalita knih Simona Loyda vede ke snaze zjistit, kdo je to Simon Loyd.
V
íme jen, že je to Čech.
Další informace o
autorovi a informace o jeho okruzích zájmu nalezne zájemce na jeho stránce na Facebooku.