Užití děl jiných autorů

16.04.2020

Přílohy: Do autorských práv nezasahuje ten, kdo užije autorské dílo pro svou osobní potřebu nebo pro účely vzdělávání (§ 31 AZ) a nejsou užitím díla nepřiměřeně dotčeny zájmy autora. Účelem užití nesmí být dosažení zisku.