Buddha – 10 Moudrostí

17.09.2020

Moudrosti: 10 moudrostí Buddhových:
Naše myšlenky jsou důležité
- naše vědomí utváří všechno. Špatné myšlení nakonec zničí nás samotné.
Praxe
je důležitá - musíme jednat každý den.
Je třeba se zaměřit více
na to, že jsme šťastní, než na to, že máme pravdu.