Jaroslav Chvátal – Teorie času

 
 
 
 
 Úvod
 William James
 Jak mozek vnímá čas
 Interakce času s lidským vědomím
 Psychologie a Neurověda
 Svaté Grály v Neurovědě (co je to vzpomínka)
 Schopnost paměti předvídat
 Presentismus a Eternalismus
 Pocity a kvantová mechania
 Dr. Böhm (lidské vědomí)
 Vesmír v teorii Dr, Böhma
 Mysl = součást kvantového pole
 Nelokální vlnová rezonance
  (mohu to ovlivnit?)
 Otázky

 David Haum
 William James
 Pavlovův reflex
 Klasické podmiňování
 Problém časových intervalů
 Steven Parker
 Příčina a následek
 Proces synoptického učení
 SDPD
 Kvantová mechanika
 Otázky