Neutralizace virů 

Tato koncentrace je zpracována podle koncentrace Grigorie Petroviče Grabového
publikované na YouTube – odkaz je uveden na konci stránky.

Krátké slovo úvodem:
Koncentrace vychází z ustáleného konceptu každé koncentrace: na počátku stanovujeme verbálně cíl koncentrace, protože víme, že vyslovená informace má rozhodující sílu, která v duchovním světě zajistí působení koncentrace v rámci verbálního zadání. Formulaci cíle by si měl každý upravit do pojmů, jejichž význam je praktikujícímu naprosto zřejmý. Síla myšlenek a vizualizací je lidstvu známa od nepaměti, ale dokonalá koncepce koncentrace podle Grabového nám zajišťuje pochopení a vysokou účinnost.
Koncentrace je to poměrně dlouhá a tak si na její provádění vyhradíme potřebný čas a pokusíme se ji provádět ve skupině. Podle svých schopností si vybereme co nejvíce uvedených částí koncentrace.
Uvědomte si, že již pouhým čtením této koncentrace se účastníte procesu obnovy.
Tuto koncentraci je vhodné provádět pravidelně, až pocítíme, že už to není potřeba.

Stanovení cílů nahlas:
Všichni lidé mají rozvinutou bezpodmínečnou lásku a dokonale funkční imunitu.
Všichni lidé jsou šťastní a v životech všech lidí se vyskytují jen pozitivní události.

1) Viry jsou zcela neutralizovány.
2) Můj organismus má dokonalou imunitu a je schopen se kdykoli uzdravit – je věčný.

Sféra řídící jasnovidnosti:
Mnoho lidí je jasnovidných a obrazy ve své mysli mohou stejně jako my přijímat, nebo je tvořit.
Jasnovidní lidé mají často veliku sílu svých vytvářených obrazů. Všechny naše myšlenky a vize utvářejí naši výslednu realitu. Pokud to utváření směřuje k nekonečnému věčnému vývoji pozitivním směrem, jedná se o jasnovidnost řídící. Vložíme takto pochopené řízení sečtené od všech jasnovidných lidí na Zemi do první sféry. Vnitřní svět vytváří právě to, co my sami rozhodneme. Proto nám stačí pouze rozhodnout, že se jedná o sféru obsahující řídící jasnovidnost.

Sféra řídícího prognózování:
Mnoho lidí tvoří verbální prognózy, jejichž souhrnná síla představuje řízení. Souhrn právě toho prognózování směřujícího k nekonečnému pozitivnímu vývoji a tvořeného lidmi na celé Zemi vložíme do druhé sféry.

Sféra vědomí 
Lidské vědomí přijímá tvůrčí energie věčné a bezpodmínečné lásky přicházející z našeho vesmíru a svým obsahem propouští energie, které tvoří naši realitu. Obsah našeho vědomí rozhoduje o tom, jaká realita bude stvořena. Pokud k definici obsahu třetí sféry přistoupíme z pozice pochopení definice obsahu prvních dvou sfér, pak může být prospěšné vnímat, že vkládáme vědomí, které má vlastnosti utvářející výslednou realitu směrem k nekonečnému pozitivnímu vývoji.

Před svým tělem si ve výši srdce představíme vodorovně vedle sebe tři sféry:
Sféry mají mít zhruba takovou velikost aby se vešly do dlaně, mají se nacházet asi 30 cm před tělem ve výši srdce a mají být mezi nimi mezery. Lze to vnímat také tak, že se tyto sféry při vlastní koncentraci samy rozestoupí tak, že proud námi vysílané energie bude procházet celou mezerou mezi sférami a přitom se těchto sfér nebude dotýkat. Tyto tři sféry tvoří vlastně jakýsi velice mocný štít a zároveň velice mocný zesilovač námi vysílaných pozitivních energií.

Informace o virech:
Uvolníme se, díváme se před sebe do prostoru za třemi ochrannými sférami a dovolíme našemu vědomí, aby nám zde asi ve vzdálenosti 1 metr vizualizovalo sféru obsahující informace o virech (včetně koronaviru). Jedná se o všechny negativní informace, které pocházejí přímo, nebo nepřímo z existence virů a z jejich škodlivosti pro lidský organismus. Sféru bychom si měli nechat představit asi ve vzdálenosti jeden metr před tělem. Sféra, kteoru uvidíme, nebude obvykle příliš příjemná (barvou, a charakterem).

Koncentrace 1:
Představíme si, že z našeho těla z úrovně srdce vycházejí dva paprsky pozitivní transformační energie, prochází mezi sférami a míří na informační sféru o virech.
Paprsky vysíláme tak dlouho, až dojde ke změně vzhledu sféry o virech a její barva se stane světlou a zářící. Během tohoto působení máme nepřetržitě na paměti cíl koncentrace: Neutralizace virů. 
Při první koncentraci přidáváme navíc tento cíl koncentrace:
Neutralizuji informaci o virech v celém prostoru kolem sebe do vzdálenosti 20 metrů.
Během koncentrace dochází ke skutečnému a úplnému vyčistění zadaného prostoru.

Koncentrace 2:
Tři sféry před tělem nepatrně zvětšíme a do vysílaných proudů pozitivní energie vložíme plné naše volní úsilí. Upravujeme cíl koncentrace: 
Neutralizuji informaci o virech v celém prostoru kolem sebe do vzdálenosti 1000 metrů. 

Koncentrace 3:
Na uvedeném odkazu si přečteme prohlášení o přístroji PRK-1U a své porozumění potvrdíme stiskem modlého tlačítka pod informacemi v několika řečech. Tím se před námi objeví pro tento účel zdarma dostupný přístroj, který vyvinul Grigorij Petrovič Ggrabovoj a který slouží k zesilování vysílaných pozitivních energií. Vybereme z přístrojů ten, který je aktivován pro cíl, koncentrace, který budeme provádět.
Vysílané paprsky směřují do přístroje a po zesílení přístrojem směřují na informační sféru o virech.
Upravujeme cíl koncentrace:
Neutralizuji informaci o virech v celém prostoru kolem sebe do vzdálenosti 100 000 metrů.  

Koncentrace 4:
V místě, kde jsme měli přístroj si vizualizujeme informační obraz svého těla: My – tři sféry – obraz.
V době této koncentrace je již prostor za naším informačním obrazem zcela vyčištěn, všechny informace o virech byly neutralizovány.
Koncentrujeme se na tři oblasti v informačním obrazu našeho těla, a to nejlépe krk, plíce a zažívací trakt. Vysíláme na náš informační obraz pozitivní paprsky a sledujeme, jak se vybrané části našeho obrazu stávají zářivými. 
Upravujeme cíl koncentrace:
V okruhu 1000 metrů kolem mého těla je prostor zcela neutralizován.
a můžeme doplnit: je naplněn životem, Světlem a Láskou Boží
Můj krk, plíce a zažívací trakt jsou zdravé a mají navždy přidělenou sílu navždy a věčně obnovovat své zdraví do normy Stvořitele – mé tělo je věčné.

V poslední koncentraci se soustředíme na číselné řady pro léčení a ochranu před koronavirem.
Cíl: Informace o koronaviru na celém Světě je neutralizovaná.
Postupně čteme (čte lektorka) a vizualizujeme jednotlivé číslice řady. Vidíme, jak se světlo od jednotlivých číslic a celých řad rozšiřuje a zaplňuje celý prostor kolem nás, na všechny lidi a celou Zemi. A přitom máme na paměti tyto skutečnosti:  
Prostor kolem mě a na celém Světě je bezpečný. Všichni lidé jsou zdraví a šťastní a jejich zdraví je věčné. 

Stejnou koncentraci provedeme s druhou číselnou řadou.
Prostor kolem mě a na celém Světě je bezpečný. Všichni lidé jsou zdraví a šťastní a jejich zdraví je věčné. 

Použité obrázky pocházejí z videa v angličtině na tomto odkazu. Je vhodné si koncentraci nastudovat poslechem uvedeného videa. Celé video bylo zpracováno péčí centra pro vzdělávání Grigorie Petroviče Grabového. 

Poznámka:
Dávejme si pozor na své myšlenky a na svá slova. Právě tato koncentrace by nás mohla přesvědčit o účinnosti našich myšlenek a slov.


© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.