Koncentrace na každý den 

doslov


Koncentrace na každý den v měsíci napsal Grigorij Petrovič Grabovoj jako tenkou knížku. Každý, kdo se bude těmito cvičeními pravidelně zabývat, pochopí nejen význam knihy, ale obnoví si také skutečné a neměnné významy použitých termínů a začne je sám znovu přirozeně používat.

Sám Grabovoj na několika místech vyzývá ke sdílení zde uvedených metod a ke sdílení dosažených zkušeností. Vysvětluje také, že na hluboké úrovni cítíme, které úkoly musíme řešit jako první. Cítil jsem to tak, a proto jsem se několik měsíců věnoval snaze původní sdělení vyjádřit v českém jazyce a zachovat skutečný merit původního sdělení.

Podlehl jsem potřebě uspořádat na webových stránkách věty do odstavců, jak jsem to vnímal já a jak se některé části po sobě jdoucích vět opakovaly. Zpracovával jsem sdělení Grabového do takové podoby, abych je mohl co nejlépe využívat já sám – a přitom jsem věřil, že to poslouží i mnoha dalším. 
Všechny úpravy jsem dělal s cílem přiblížit se co nejvíce přesnému smyslu původního sdělení a zároveň jsem věty znovu srovnával s původním textem v originálu. Je potřeba, aby se každý čtenář a posluchač snažil sdělení pochopit po svém. Když to tak bude cítit, může si text zkopírovat z těchto stránek a upravit si ho pro sebe.

Mnohé učení, předkládané nám duchovně pokročilými lidmi, sice pozvedá naši úroveň na úroveň autora, ale po čase zjistíme, že něco z převzatého brzdí naše další pochopení a hledáme dalšího mistra. Dílo Grigorije Petroviče Grabového je zde právě proto, abychom takové hledání nemuseli absolvovat, abychom pochopili své místo v tomto Světě a abychom došli k osobní zkušenosti, že jsme byli všichni rovným dílem obdařeni silou vyléčit každou svou nemoc.

© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.