Koncentrace na každý den 

dvacátý den 


koncentrace pro tento den

Tento den v měsíci se koncentrujete na vzdálené oblasti vědomí.
Vaším úkolem je pomoci druhým lidem. Představte si, že potřebujete něco vysvětlit jinému člověku – vysvětlit mu něco, co neví nebo nechápe.

Vlastně spolu s vámi nyní již víme, že ve skutečnosti každý člověk již všechny znalosti má. Již od prvopočátku je vše v jeho duši. Proto váš úkol spočívá v tom, pomoci mu uvědomit si informace, které již má.

Mimochodem, právě uvědoměním si informací, které již v duši jsou, totiž dochází ke skutečnému pochopení.

Probuzení člověka, aby si uvědomil jemu potřebnou informaci, která je již uložena v jeho duši, lze nejsnadněji uskutečnit prostřednictvím vzdálených oblastí jeho vědomí. A dosáhnout těchto oblastí lze nejsnadněji prostřednictvím vzdálených oblastí vlastního vědomí.

Již samotným prováděním tohoto cvičení se aktivně účastníte programu Spásy.

V souvislosti s tím upřesním, co je pro vaši koncentraci podstatné: Vaše koncentrace musí být taková, aby řízení, kterého dosahujete, přinášelo pozitivní efekt najednou pro všechny – aby zabezpečovalo blahodárný vývoj událostí pro všechny najednou. A přitom nezáleží na umístění ostatních lidí. Fyzicky mohou být lidé ve velké vzdálenosti od vás – a stejně pomoc od vás dostanou.

Toto cvičení může být krátce nazváno: Koncentrace na všeobecný prospěch. Znamená to, že díky vaší práci se budou konkrétní situace rozvíjet blahodárně pro všechny.

Chcete-li – zejména na počátku praxe – můžete tento den přidat ještě jedno cvičení: Koncentrujete se na takové vzdálené objekty, jako je Slunce a planety nebo hvězdy a souhvězdí. Přitom je nemusíte vidět svým běžným zrakem.

Váš úkol během koncentrace je takový:
Snažte se uvědomit si, čím jsou tyto objekty z hlediska informace.

koncentrace na číselné řady

1 5 3 8 4 1 6
8 9 1 5 4 3 2 1 9

verbální řízení

Podívejte se na Svět z nejvyššího místa svého vědomí, z nejhlubšího místa své duše, a s největším duchovním zanícením pro všeobecné blaho.

Podívejte se na Svět tak, jako kdyby se teprve tvořil, a vytvořte jej takový, jaký je teď. Ale když ho tvoříte takový, jaký je teď, tak přitom stav Světa s jeho nedostatky změňte k lepšímu – k tvorbě a k věčnému životu. A uvidíte, že nedostatky – vůbec nejsou nedostatky, ale jen nesprávné chápání Světa.

Pochopte správně Svět tak, jak vám ho dává Stvořitel – 
a uvidíte, že Stvořitel je všude, a že správnost je všude, a že stačí udělat jen jeden krok vstříc, že stačí jen připustit* –
a přijít k této správnosti navždy* a navěky*. 
A uvidíte, že Svět se změnil. A uvidíte, že Vesmír se stal vaším. A uvidíte, že Stvořitel je s vámi spokojen. A uvidíte, že jste tvůrce – a můžete tvořit všude, vždy a navěky*. 
* připustit = отрицать = nezatloukat, nepopírat, nebýt proti, neodmítat, uznávat, přiznávat, připustit;
* navždy = навсегда – měřeno časem – dříve, i teď i po zbývající čas;
* navěky = навечно – celé období, které ve Věčnosti není měřeno časem.


A uvidíte, že jste pomocníkem Stvořitele, a že jste pomocníkem komukoli jinému.
A jako sám Stvořitel vytváříte tvůrce – a zde přicházíte k bodu Jednoty všech. A tento bod Jednoty všech – to je právě vaše duše. Podívejte se na duši a uvidíte Světlo života – toto Světlo života vytváří vaše duše. Záře vaší duše je to, co vás volá do výše, do dáli a do šíře, záře vaší duše – to je Svět.

Vidíte Svět, protože ho vidí vaše duše. Vidíte duši, protože máte oči duše. Podívejte se na sebe ze všech stran – a uvidíte všeobecnou Jednotu celého Světa – celého Světa, který existuje vždy a všude.

Vaše mysl – to je mysl Světa. Vaše znalosti – to jsou znalosti Světa. Rozdejte znalosti života a rozšiřte Světlo své duše, a uvidíte věčný život, v takovém stavu, v jakém se ve věčném životě nacházíte. Uvidíte, že věčný život je s vámi už dávno – vždy byl a vždy bude. Věčný život – to jste právě vy.

© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.