Koncentrace na každý den 

patnáctý den


koncentrace pro tento den

Tento den v měsíci provádíte koncentraci stejným způsobem, jak jsem ji vysvětlil pro druhý den v měsíci – druhý den jste se koncentrovali na malíček pravé ruky.

Tento den můžete pro koncentraci zvolit některou jinou část svého těla.
Například další prsty, nehty nebo něco jiného – podle vlastního uvážení.

koncentrace na číselné řady

7 7 8 8 0 0 1
5 3 2 1 4 5 8 9 1

verbální řízení

Tento den v měsíci můžete pocítit to Boží požehnání, jež pochází od vesmírného Rozumu, který sám je vděčný Bohu, že byl stvořen, že byly stvořeny všechny jeho prvky a že mu Bůh udělil schopnost reprodukovat Vesmír – protože Bůh je přítomen všude.

A díky tomuto principu pocítíte vděčnost vůči vám, od rostliny a od zvířete, pocítíte vděčnost od jiného člověka – a pocítíte jejich lásku. A uvidíte, že je milujete. Láska proniká vším, láska je tvorba, láska je milosrdenství*.

* milosrdenství = благость = bezvýhradná dobrota, vlídnost, laskavost, milosrdenství, pokora = ctnost jako jeden z devíti plodů Ducha svatého. Pokud rozlišujeme druhy lásky jako stupně stavu mysli, pak nejvyšším stupněm, při kterém dochází ke spontánnímu uzdravování organismu – je právě milosrdenství.

 A všeobecná láska, dosažitelná všemi a dostihující všechny – to je Stvořitel, který ztělesnil Svět ve vašem projevu. Jste projevem lásky Stvořitele, neboť On ve vztahu k vám je Láska.

Na samém prvopočátku vás Stvořitel obdařil – a jste jako On. Vy jste tvůrce, protože jste stvořeni Tvůrcem – věčným a všeobjímajícím Bohem.

Jděte tam, kde je On – neboť On je všude. Jděte tam, kam On vás volá, kam vás zve – neboť On vás zve všude. On je tam, kde jste vy – On je všude tam, kde jste.

Jste v pohybu Stvořitele a jste zosobněním Jeho Věčnosti. On stvořil věčný Svět ve všeobecném vzájemném vývoji.

Jděte pod Jeho starostlivostí, a uvidíte, že Svět se vyvíjí věčně a uvidíte, že Svět ztělesňuje vás – Věčné. Jste tvůrci, kteří tvoří Věčné, a při tvorbě věčného Světa vás Stvořitel stvořil Věčné.

© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.