Koncentrace na každý den 

třináctý den


koncentrace pro tento den

Třináctý den v měsíci je potřeba se koncentrovat na diskrétní – samostatné prvky nějakého objektu reality.
Připomínám, že takto můžeme postupovat jen s formami, které nejsou formou člověka. S člověkem to není dovoleno.

Člověk musí být vždy vnímán jako celistvý – to je zákon.

Řekněme, že vnímáte nějaký objekt. Pokud jste si vybrali jiný objekt než člověka – může to být například kamion, palma nebo kámen – můžete si ho představit složený z jednotlivých dílů. Nezáleží na tom, jaký je to objekt.

Hlavní je, že z vybraného objektu vědomě vyčleňujete nějaké jeho fragmenty, nějaké jeho části. V případě kamionu si můžete představit, že je složený z mnoha jednotlivých dílů.


Vaším úkolem je najít souvislosti mezi jednotlivými díly.
A když tyto souvislosti naleznete a současně držíte ve svém vědomí cíl, kterého potřebujete dosáhnout – například uzdravení někoho nebo získání schopnosti jasnozření – tak tohoto cíle dosáhnete.
Tak můžete zdokonalit své schopnosti řízení.

koncentrace na číselné řady

1 5 3 8 4 4 8
1 5 4 3 2 1 9 1 5

verbální řízení

Uvidíte ty lidi, kteří tvořili Svět před vámi.
Uvidíte ty mechanismy, které tvořily Svět před vámi.
Uvidíte Svět, který byl před vámi, a pocítíte, že jste existovali vždy.

A tento pocit přeneste do těchto lidí a s tímto pocitem vytvořte tyto mechanismy.
A uvidíte, že vše kolem vás – to uměle vyrobené i to vytvořené přírodou – to vše je Stvořitel. On vás ztělesnil v tom, co vidíte – a vaše ztělesnění – to je ten Svět, který se tvoří.

Můžete vybrat technologii duchovní, technickou, intelektuální nebo jakoukoli chcete –každá je nevyhnutelně tvůrčí.

Podívejte se na vývoj jako na rovnoprávný a všestranný vývoj každého prvku reality a každého objektu informace. A uvidíte tu podstatu, která je vaší duší, která je vaší osobností, která je vaším Stvořitelem.

Individualita Stvořitele a Jeho tvoření všech leží v jádru Harmonie Světa. Harmonie Světa – je vlastní všemu – existuje vždy – a je všude pochopitelná.

Stvořitel, který vás stvořil individuálně, stvořil vás a současně všechny najednou.

A také vy tvořte Svět individuálně a současně pro všechny najednou – a pro veškerý čas a pro veškerý prostor.

© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.