Koncentrace na každý den 

desátý den


koncentrace pro tento den

Desátý den v měsíci provádíte koncentraci, jejíž podstatu lze vyjádřit takto: Koncentrace současně na všechny objekty vnější reality, které obsáhnete ve chvíli jednoho jediného impulsu vnímání.

Ladíte se na to, abyste všechny objekty dostupné vašemu vnímání obsáhli současně – jediným okamžikem vnímání.
V rámci takového okamžiku vnímání si musíte tyto vnější objekty uvědomit všechny.

Skutečným cílem vaší práce je dosáhnout maximálně úplného vnímání všech objektů.
Samozřejmě, že zpočátku praktikování se vám může stát, že o všech vnímaných objektech získáte informace jen částečně – přijímejte to klidně – s postupem praxe dosáhnete plné schopnosti.

Avšak přesto už zpočátku dostanete při vnímání okolních objektů v jediném okamžiku alespoň nějakou informaci o každém z nich – například alespoň představu o tom, že tyto objekty někde jsou a že existují.

Obecně řečeno: abyste získali informaci o objektu, stačí vám najít potřebný bod koncentrace a naladit se. Tak můžete dosáhnout kontaktu s jakýmkoli objektem – můžete dosáhnout přístupu do všech oblastí řízení.

A protože se touto metodou koncentrace učíte vnímat současně velký počet objektů, tak vám tato praxe umožní řídit najednou veliká pole informací.

Jako konkrétní příklad mohu uvést následující výsledek této praxe:
Dejme tomu, že je před vámi počítač – pouhým pohledem na jeho vzhled už budete vědět, jak se počítač ovládá a co všechno je v podstatě možné dosáhnout jeho používáním.

Uvedený způsob koncentrace vám umožní přijmout informaci od jakéhokoli objektu, protože pomocí této praxe se naučíte řídit libovolný objekt informace.

Přičemž přístup k řízení může být na duchovní úrovni zcela logický a samozřejmý.
 
Pro cvičení pod číslem jedna jsem vám dal koncentrace na prvních deset dnů v měsíci. Další koncentrace do konce měsíce už byste si mohli najít v podstatě sami.
Bylo by to možné udělat na základě příčinně následných souvislostí v oblasti informací. Mohli byste sami dále rozvíjet to, co již znáte, a to zkoumáním své dosavadní práce z pozice fundamentálního řízení.
Přesto budu pokračovat ve výkladu dalších koncentrací, jen to již budu dělat stručněji.

 

koncentrace na číselné řady

1 8 5 4 3 1 2
8 9 4 1 5 3 2 1 0

verbální řízení

Sjednocení dvou čísel, jedničky a nové číslice nula, vedlo k tomu, že jste uviděli Svět na jeho počátku, jako kdyby nula již byla přítomna v čísle jedna.

Když se díváte na jedničku a přidáním číslice nula zvýšíte její hodnotu na deset – provádíte působení. Takže vaše jednání a skutky, s ohledem na tento princip, musí být harmonické.

Musíte vidět, že každé vaše působení může skutečně radikálně zesílit každý váš projev, a to kvantitativně i kvalitativně! Jste projevem Světa – harmonizujte Svět s tím, co vidíte! Pečlivě kontrolujte sebe a své myšlenky!

Musíte být tam, kde jste, musíte být tam, kde nejste. Musíte být všude, protože jste tvůrce i stvořitel. A vaše harmonie musí vést k Věčnosti.

Vzkříšení je prvek Věčnosti a Nesmrtelnost je také prvek Věčnosti. Musíte pro sebe nalézt skutečnou Věčnost, ve které Nesmrtelnost a Vzkříšení jsou jen dílčími případy této Věčnosti.

Musíte být tvůrcem úplného celku i každé jednotlivosti. Musíte přesně znát a jasně si představovat, co následuje po Vzkříšení a po Nesmrtelnosti – co následuje po skutečné Nesmrtelnosti. Skutečná Nesmrtelnost plodí následující status Věčnosti, následující status Světa a následující status Osobnosti.

Musíte na to být připraveni – a vždy vědět, že další úkoly Věčnosti – ty, které před vámi vyvstávají i ty které sami sobě ukládáte – plodí nové Světy, které vytváříte ve svém vědomí, a to včetně tohoto Světa.

Stejně jako jednička a nula dávají deset, je tento Svět to, co budete mít, až budete Věčnými – a to do té míry, do jaké již Věčnými jste. Vaše Nesmrtelnost je ve vás již obsažena. Věční i Nesmrtelní již jste – stačí si to jen uvědomit.

Přejděte na tuto úroveň cestou rozumného konání – takového, jako je sjednocení jedničky a nuly – a tato Nesmrtelnost bude přítomna v každé vaší činnosti, v každém vašem projevu a v každém vašem kroku.

© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.