Koncentrace na každý den 

osmý den


koncentrace pro tento den

Osmý den v měsíci se učíte řízení pomocí koncentrace na následky událostí.

Představte si, že sedíte u jezera a díváte se na závodní člun.
Před ním je voda klidná a za ním vznikají vlny – vlny jsou následkem pohybu člunu.

Podívejte se na lísteček nějakého stromu – lísteček může být považován za následek existence stromu. Připluly mraky a na zem spadly první kapky deště – dešťové kapky je možné považovat za následek existence mraku.

Kolem nás je nesčetné množství podobných příkladů.
Vezměte jakýkoli jev a koncentrujete se na jeden z jeho následků.
Přitom udržujte ve vědomí potřebnou událost – a ona nastane.


Tato metoda řízení je velmi efektivní – pomocí této metody je možné změnit i minulé události.

koncentrace na číselné řady

1 5 4 3 2 1 8
9 8 4 3 0 1 2 6 7

verbální řízení

Vidíte, že nekonečná linie čísla osm v sobě spojuje ty Světy, se kterými jste se již setkali v průběhu předchozích sedmi dnů.

A když se váš Svět sjednotí se všemi Světy – uvidíte, že ve své duši máte tolik radosti, nakolik je Svět různorodý. Když každou částečku Světa vnímáte jako všeobecnou radost, uvidíte, že radost je věčná stejně, jako je věčná hojnost požehnaného života*.

* благоденствие = všeobecný blahobyt, všeobecná hojnost, všeobecná prosperita, všeobecné štěstí, všeobecné požehnání, všeobecné milosrdenství – a pro překlad bylo použito spojení slov: hojnost požehnaného života.


A v tomto stavu všeobecné radosti pozvedněte ruce vzhůru a uvidíte poselství Božího požehnání, které vás zve do Věčnosti.

Spatřete Věčnost na tom místě, kde je. Spatřete Věčnost tam, kde není.
Spatřete Věčnost tam, kde byla vždy, a budete tvůrcem Věčnosti tam, kde z hlediska jiné osoby není.

Když budete vidět Věčnost – a když ji budete tvořit, budete věční vždy a ve všem – v každé Věčnosti a v každém Světě.
Jste tvůrcem podle obrazu a podoby* a Věčnost vás podle obrazu a podoby tvoří.
Stvořením Věčnosti stvoříte sami sebe.

* podle obrazu a podoby je ustálené rčení vyjadřující skutečnost, že tento vesmír byl stvořen pro člověka v jeho hmotném projevu a vzhledu a současně v jeho nedělitelné celistvosti vybavené všemi schopnostmi Stvořitele, a to v nezrušitelné přímé podřízenosti Stvořiteli.


Tvořením sebe sama tvoříte Věčnost stejně, jako Věčnost může tvořit další Věčnost. Tvoříte Věčnost stejně, jako Stvořitel stvořil všechny současně.

© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.