Koncentrace na každý den 

sedmý den


koncentrace pro tento den

Sedmý den v měsíci je potřeba se koncentrovat na mimořádně vzdálené oblasti vědomí.
V praxi je používáme, když se díváme na mraky v dálce nebo na odlehlé předměty, například na stromy nebo jejich listy.

Pro zhmotnění nějakého předmětu nebo uskutečnění nějaké události je potřeba zpracovat velké množství informací. 
Mimořádně vzdálené oblasti vědomí poskytují extrémně rychlé zpracování informací. Proto čím vzdálenější oblasti vědomí použijete, tím rychlejšího zpracování informací můžete dosáhnout.

Znalost těchto skutečností se v této metodě využívá následujícím způsobem:
Díváte se na oblak nebo na lísteček běžným zrakem, nebo jej vidíte ve své mysli a zároveň ve svém vědomí vytváříte požadovanou událost právě na tom oblaku, nebo na tom lístečku.

V tomto případě používáte mimořádně vzdálených oblastí vědomí, a proto můžete dosáhnout požadovaného výsledku velmi rychle. 
A přitom se událost realizuje harmonicky, protože ani oblak sám ani lísteček nemohou ničit – nemohou nikomu způsobit újmu. A ve výsledku se potřebná událost uskuteční harmonicky.
 

koncentrace na číselné řady

1 4 8 5 3 2 1
9 9 1 8 4 3 2 8 8

verbální řízení

Vidíte, že se Svět vyvíjí podle projevu a povahy vašeho konání v součinnosti s vůlí Boží. Vidíte, že Svět je to stvoření, které bylo všemi uznáno. A když chcete změnit Svět svými činy, veďte své záležitosti k všeobecnému dobru, které vaše činy potvrdí a vaše zdraví upevní – a nastane všeobecný stav milosrdenství.

Všeobecné dobro to je to jednání Světa, které vás vede do království Božího, a které vede k tomu, že budete mít univerzální* a individuální život navždy* a navěky*.

* univerzální život = všeobjímající všezahrnující ve Věčnosti v Jednotě a ve Světle.
* navždy = навсегда – měřeno časem – dříve i teď i po zbývající čas;
* navěky = навечно – celé období, které ve Věčnosti není měřeno časem.

© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.