Koncentrace na každý den 

pátý den


koncentrace pro tento den

Pátý den v měsíci je potřeba se koncentrovat na ty prvky reality, které vznikají v důsledku vašeho vzájemného působení s ostatními prvky reality.

Vysvětlím, co to znamená: Pokud věnujete pozornost nějakému předmětu, tak tím obecně řečeno koncentrujete své vědomí na tento předmět. Tento předmět – tento prvek reality – obsahuje, díky tomuto spojení s vámi, určitý stupeň vaší koncentrace a určitý objem vašich znalostí.

A nějakou část informace získané od vás a něco z vašeho stavu předá zase dál dalším prvkům reality. Úplně stejně, jako například světlo od Slunce po dopadu na různé předměty se od nich částečně odráží a jako odražené osvětluje další objekty.

Stejným způsobem se chová předmět, na který jste se podívali. Po interakci s vámi přenese vaši informaci dál do vnějšího prostředí a spolu s ní i něco ze sebe.

Váš úkol je tedy následující: Popřemýšlet a odhalit, co jednotlivé prvky reality přenášejí do vnějšího prostředí ze sebe. Je samozřejmě možné se u nějaké jedné věci zastavit, koncentrovat se na ni a současně si představovat potřebnou událost. Taková je podstata této metody.

Specifickým rysem této metody je, že k realizaci potřebné události vede koncentrace na jakýsi sekundární prvek, který jste vyvolali vy. Tedy pomocí logického myšlení, jasnovidectví nebo pomocí kterékoli jiné duchovní metody zjistíte, co přesně předává vámi vybraný prvek reality po interakci s vámi do vnějšího prostředí.


A když se soustředíte na tento následek, na tento sekundární prvek reality, a zároveň si představujete požadovanou událost, dosáhnete její realizace.

 

koncentrace na číselné řady

1 0 8 4 3 2 1
1 9 4 3 2 1 0 5 4

verbální řízení

Když vidíte nebe, víte, že existuje Země. Když vidíte Zemi, můžete přemýšlet o nebi. Když se nacházíte pod Zemí, potom nebe existuje nad ní.

Tyto jednoduché pravdy musí být zdrojem věčného Světa. Spojte nebe se Zemí a uvidíte, že vše, co je pod Zemí, může být také nad Zemí. Jděte naproti svému duchu a naleznete vzkříšené tam, kde jsou. Přiveďte nekonečno k pravdě Světa a uvidíte, že Svět je nekonečný.

A když to uvidíte, uvidíte pravého Stvořitele – uvidíte skutečného Stvořitele, neboť On vám dal to, co máte, a vy tvoříte tak, jak tvořil On. On je velice blízko vás – On vás miluje. On je váš přítel. 

Musíte k Němu vztáhnout ruce a tvořit tak, jak tvoří On – vy jste Jeho stvoření a vy jste tvůrci. Pouze stvořitel a tvůrce v jedné osobě může stvořit tvůrce.

Musíte být v harmonii se svým Stvořitelem. Musíte se pro Něj otevřít a musíte být věční ve všech svých projevech, ve všem svém tvoření.

Věčnost existuje pro dokonalost – prostřednictvím činů se Věčnost násobí konáním Stvořitele. Cokoli, co chcete napravit – můžete napravit vždy. Cokoli, co chcete vytvořit, můžete vytvořit na tom místě, kde se nacházíte, a tehdy, kdy si to budete přát.

Jste těmi, koho Stvořitel ve vás spatřil, jste těmi, koho On ve vás stvořil. Jste však také těmi, kteří chtějí, aby Stvořitel ztělesnil sebe se svými činy v té nekonečnosti, v níž vidíte sami sebe.

Stvořitel, který je přítomen ve vás, to je ten Stvořitel, který se pohybuje spolu s vámi v každé vaší činnosti.  Obracejte se k Němu a budete mít Harmonii.

© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.