Koncentrace na každý den 

třetí den 


koncentrace na tento den

Třetí den v měsíci se provádí koncentrace na rostliny.
Rostlina může být fyzická, to je taková, která někde ve vnější realitě skutečně existuje – v takovém případě se na ni můžete během koncentrace prostě dívat. Nebo si můžete rostlinu představit ve své mysli – a svou pozornost potom zaostřujete na její obraz.

V této koncentraci se používá metoda odrazu. Její podstata je následující:

Během koncentrace na vybranou rostlinu si představujte, jak se ve světle odraženém od rostliny vytváří událost, kterou potřebujete. Lepší je říci, že si tuto událost pouze nepředstavujete, ale že ji skutečně vidíte – skutečně ji tvoříte.

Ukazuje se, že událost vytvořená pomocí takovéhoto řízení je již harmonizovaná. Tomu pomáhá i to,
že rostlina v tomto Světě existuje již s významným stupněm harmonie.

 

koncentrace na číselné řady

5 1 4 2 5 8 7
4 2 1 9 5 4 3 2 1 

verbální řízení

Podívejte se na realitu a uvidíte, že Světů je mnoho. Podívejte se na ten Svět, který potřebujete, přistupte k němu a rozšiřte ho – a spatřete ho pohledem očitého svědka. Přibližte se k němu, položte na něj ruce a pocítíte teplo, které se z něj šíří. Přitáhněte ho k sobě a podívejte se na Stvořitele.

Podívejte se, jak k vám Stvořitel mluví a co vám radí – 
a tyto znalosti můžete porovnat se svými – a obdržet Svět věčný.