Koncentrace na každý den 

první den 


koncentrace pro tento den

První den v měsíci se provádí koncentrace na chodidlo pravé nohy.
Uvědomujete si, že se v mysli opíráte nohama o Zemi. Uvědomujete si, že ve vašem vědomí je Země oporou, která vás nese a chodidlo je opěrným bodem, který vás spojuje s vnějším Světem.

Řízení v systému úplné obnovy* se zakládá na tom, že opěrný bod je zároveň bodem tvorby. Proto můžete při této koncentraci současně rozvinout své vědomí.

*Systém úplné obnovy Grigorije Petroviče Grabového rozvíjí vědomí člověka a vrací člověku schopnost řízení. Tento systém obnovuje zdraví člověka a hmotu tohoto Světa do normy Stvořitele.

Uvědomujete si, že na Zemi se vše rozvíjí a roste, díky jednomu stejnému principu. Například rostliny, a dokonce i hmota vašeho vlastního těla. A díky tomuto stejnému principu můžete také vy – vytvořit jakoukoli vnější realitu.

Pochopení této možnosti se nachází v podstatě uvedeného principu. Ale při provádění koncentrace již nemusíte o tomto hlubokém mechanismu přemýšlet. Můžete se prostě jen soustředit na pravé chodidlo a přitom si ve svém vědomí představovat tu událost, kterou potřebujete.

Mechanismus tvorby reality, který jsem právě uvedl, bude fungovat automaticky a požadovaná událost se uskuteční harmonickým způsobem. Toto řízení totiž zároveň zajišťuje i harmonizaci událostí.

 
Toto cvičení můžete provádět několikrát denně.
 

koncentrace na číselné řady

1 8 4 5 4 2 1  
8 4 5 1 3 2 4 8 9  


verbální řízení

Tento den je potřeba se soustředit na Svět – na všechny předměty Světa – a pocítit, že každý předmět na Světě je součástí vaší osobnosti.

Jakmile toto pocítíte, budete z každého předmětu na Světě cítit vánek, který vám napovídá* řešení*, který vám naznačuje* východisko.


A když ucítíte, že každý předmět obsahuje částečku vašeho vědomí, uvidíte tu harmonii, kterou vás Stvořitel obdařil.

* подсказывает = radí, našeptává, naznačuje, napovídá;
* решение = vyřešení záležitosti, řešení, rozhodnutí, východisko;
* подсказывает решение = napovídá řešení = naznačuje východisko.

© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.