Slovník Gnostický

Adam
– prvorozený z Otce a Matky – ten ze Světla – celistvý a dokonalý – oboupohlavní – vševědoucí Moudrost + bezpodmínečná Láska. Nejvyšší, všezahrnující a první poznatelný makroObjekt tohoto vesmíru. Odkdy se hovoří o této Celistvosti v Ráji Světla hovoří jako o Adamu a Evě, od té doby je Adam vnímán jen jako mužská část tohoto celku.

Apokalypsa
slovo - řecky apokalypsis - odhalení, zjevení - objevení, dosažení, poznání.

Biskup  
slovo - řecky episkopos - dohlížitel, moderátor, ochránce a zodpovědný. V
 římskokatolickém křesťanství - nejvyšší představitel diecéze.

Bohatství
množství Světla Otce a Matky - množství vlastností Boha ve vědomí a v těle.

Bůh  
zkratka
БОГ - nekonečně věčně se vyvíjející. Obupohlavní fenomén středu našeho vesmíru vnímaný jako Otec jako mužská síla coby protipól ženské síly Matky Země. Protože celý náš
vesmír vznikl jako důsledek působení této síly - bytosti - jako Boží dílo - je také nazýván Stvořitelem. Protože jeho Moudrost a Láska udržuje tento Svět v jeho existenci - je také nazýván hospodářem - Hospodinem.

Celistvost člověka 
– úplná Jednota Duše, Ducha, Vědomí a Těla.  Úplná Jednota Mužské a Ženské složky – dokončené pochopení a přijetí tvůrčích sil.
Člověk musí být vnímán vždy jak Celistvý – to je zákon!

Člověk
– obraz, odraz Otce a Matky Světla – obsahující matrice Normy stvoření všeho živého a
 neživého na Zemi (neživá příroda je také živá). Člověk svým postavením mezi Otcem (Světlem a Láskou) a Zemí (Hmotou) je navlečený svou vnitřní flétnou na proud Světla života (Jordán). Člověk – je světotvorný fenomén – neustále tvořící svým vědomím hmotný svět.

Desatero  prapůvodní desatero doporučení pro život v souladu s Božími zákony –(Aboriginiové a Maorové), – mladé desatero zákazů podle Bible, která nahradila původní gnostickou Bibli – Ginzu, a které přinesl svému lidu Mojžíš.

Duše - jedna z nesmrtelných částí člověka. Je součástí Jednoty všech lidských duší a není od Boha ničím oddělená. Všechny informace jsou v ní již od nepaměti uloženy. 

 

© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.