01

Úplně normální text .

02

← Zpět  Menu

03

<% set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" conn.Open(Server.Mappath("northwind.mdb")) set rs=Server.CreateObject("ADODB.recordset") sql="SELECT * FROM Customers" rs.Open sql,conn rs.PageSize=5 i=rs.PageCount response.write("The number of pages in RS=" & i) rs.Close conn.Close %>

04

Zadejte výraz pro vyhledání na zadaných stránkách:

05

06

The input name attribute

 

 

07

Seznam 03

08

09

  Místa výuky


© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.