JC/STORAGE/STRUKTURA-WEBU = úložiště (Scripts, Styles, img atd)
NEMAZAT TLAČÍTKO!!!
SOUBOR SE AUTOMATICKY SMAŽE Z /_FILES
============================================================================================