Koncentrace na každý den 

CVIČENÍ NA KAŽDÝ DEN V MĚSÍCI PRO ROZVOJ VĚDOMÍ,
PRO ROZVOJ ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTÍ PŘÍZNIVÝM SMĚREM,
PRO ZÍSKÁNÍ PLNOHODNOTNÉHO ZDRAVÍ
A PRO VYTVOŘENÍ HARMONIE S TEPEM VESMÍRU
 

Kniha je součástí systému úplné obnovy Grigorije Petroviče Grabového.


 S uvedenými texty je potřeba pracovat alespoň šest měsíců.

Na základě doporučení a požadavku © Věčnosti života byla provedena odborná korektura zaměřená na správnost použité terminologie pro téma, které autor předložil světu v ruském jazyce a ověřil je jako funkční pro dosažení úplné obnovy. Díky tomu má zde čtenář navíc k dispozici verzi překladu po odborné korektuře coby výsledku šestiměsíčního studia těchto textů podle knihy "© Григорий Петрович Грабовой - Методы концентрации, Self Publishing 2014". Výsledný text po korektuře byl předán © Věčnosti života. Na základě požadavku Ilji Emanuilova není v textech po korektuře znovu uváděn autor díla Grigorij Petrovič Grabovoj.

Srovnáváním obou překladů si může studující snáze vytvořit a přijmout vlastní výsledný obraz celé práce. Pro zveřejnění na těchto stránkách byla zvolena systémově stejně kvalitní technologie a texty v češtině byly doplněny pevnými mezerami pro správné zobrazení a snadné čtení na mobilních telefonech. 

Kniha obsahuje ověřené koncentrace a texty verbálního řízení pro strukturalizaci osobního vědomí a pro dosahování nesmrtelnosti. Obsah knihy je velice silný zvláště z pohledu současné akutní potřeby pro přežití Země změnit vibrace lidí. Autor pracuje s pojmy jako Věčnost, nesmrtelnost, Bůh, kterým práce s knihou vrací jejich skutečný, mnohde dávno zapomenutý obsah.

Nesmrtelnost je vlastně jen přirozená schopnost zcela produchovnělého těla vlastní silou čerpanou z harmonie s vesmírem vyléčit každou nemoc, každou deformaci a každé zranění. Při každém znovuzrození dostává člověk od vesmíru prostřednictvím duše hlavní úkol právě dosažení nesmrtelnosti. V době rozvoje této naší západní civilizace tohoto cíle jedinec obvykle nedosáhl a zemřel, až se možnost dosažení nesmrtelnosti začala vnímat jako nesmyslný cíl života. 


 Některé výzvy autora vybrané z textu díla:

Cokoli, co chcete napravit, můžete napravit vždy. Cokoli, co chcete vytvořit, můžete vytvořit na tom místě, kde se nacházíte, a tehdy, kdy si to budete přát.

Stvořitel, který je přítomen ve vás, to je ten Stvořitel, který se pohybuje spolu s vámi v každé vaší činnosti. Vše obsahuje jeden jediný Boží princip, který nyní projevil systém tvorby všeho.

Vy jste projevem lásky Stvořitele, neboť On ve vztahu k vám je Láska. Podívejte se na mechanismus obnovení a uvidíte Lásku. Ponořte se do štěstí a ponořte se do harmonie – a to štěstí vám přinese Věčnost.

Věční jste byli vždy a věční zůstanete. A žádná struktura ani žádná informace nezmění tuto vůli Boží. Vaše nesmrtelnost je ve vás již obsažena. 

Věční i nesmrtelní již jste – stačí si to jen uvědomit. Opájejte se ze své Věčnosti – a toto opojení – to je věčnost života i Stvořitel. Vaše Věčnost se projevuje ve vašich úvahách a vaše úvahy se stávají Věčností. Pociťujte Věčnost v každém okamžiku a uvidíte, že  ji máte.

Když chcete změnit Svět svými činy, veďte své záležitosti k všeobecnému dobru, které vaše činy potvrdí a vaše zdraví upevní. Stvořením Věčnosti stvoříte sami sebe. Můžete vybrat technologii duchovní, technickou, intelektuální nebo jakoukoli chcete – každá je nevyhnutelně tvůrčí. A vaše harmonie musí vést k Věčnosti.

Musíte vidět, že každé vaše působení (na Svět) můžete radikálně zesílit, a to kvantitativně i kvalitativně! Proto pečlivě kontrolujte sebe a svoje myšlenky. 

Jste tou podstatou, která je pro všechny vždy viditelná. Rozdejte znalosti života a rozšiřte Světlo své duše. Sdílejte své zkušenosti a bude vám dán věčný život. Můžete jako objekt zkoumat sami sebe a obnovit kterýkoli orgán vašeho těla.

Člověk musí být vždy vnímán jako celistvý – to je zákon.

Vezměte na vědomí, že se vyvíjíte věčně. Použijte to na vytvoření vašeho organismu, a pochopíte, že váš organismus se může vždy sám obnovit. A dostanete do svých rukou Věčnost v podobě konkrétního technologického nástroje vašeho vědomí.


© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.