Pokud probíhá načítání příliš dlouho,
Google trucuje – restartuj prohlížeč.  Galerie

Tato galerie je polotovar, ale jistě již umožňuje pokračovat ve třídění a zpracování obrázků tak, aby ve windows, v úložištích a na webu byly uloženy efektivně. 

Tato konkrétní galerie ukazuje, jak se zobrazují v jedné galerii společně obrázky a videa z různých úložišť.

Tato galerie není graficky ideální a lze pokud se zamění float left za absolutní pozicování a dopní se několik správných vzorců, pak bude možné dosáhnout také vertikálně kompaktního zobrazení.
Videím by se dala přidělit minimální velikost 1/2.

Nastavený počet sloupců zůstává v platnosti i při zmenšování okna (na mobilu). 
Počet sloupců lze měnit v pořadí 1/4, 1/2, 1/1 kliknutím na tlačítko, nebo kamkoli do horizontálních mezer mezi zobrazeními.