David Bao – Soutěžní 56 forem 

56♦forem Tai♦Chi♦Chen Quan je♦komplexní soutěžní♦sestava založená na♦tradičním stylu Chen♦Tai♦Chi, vytvořená Národním♦centrem pro♦správu sportu♦Wushu. 

Tato♦sestava obsahuje charakteristické pohyby a♦klasické kombinace starého♦stylu aby♦se♦vytvořil velký♦kruh a♦zároveň absorbuje nový♦styl, čímž♦vytváří nespoutanou a♦flexibilní sestavu. 

Sestava♦má jednoduché♦pohyby, jedinečné♦techniky, tuhost♦a♦měkkost a♦plynulé♦uspořádání. Krása♦tohoto uspořádání a♦praktičnost cvičení tvoří♦jednu z♦nejkrásnějších sestav bojového♦umění Tai♦Chi♦Chen Quan s♦největším klasickým obsahem. 



Část♦první
01♦– 起势♦– Commencing form♦– vstupní♦forma
02♦– 金刚捣碓♦– Buddha Pounding Mortar♦– Buddha♦tluče do♦hmoždíře
03♦– 揽扎衣♦– Tuck in♦robes♦– podkasat♦oděv
04♦– 六封四闭♦– Six♦Sealing Four♦Closing♦– 6♦zapečetění a♦4♦uzavření
05♦– 单鞭♦– Single♦Whip♦– jednoduchý♦bič
06♦– 搬拦捶♦– Parry♦& Strike to♦the♦Side♦– vyhnout♦se a♦udeřit do♦strany
07♦= 护心捶♦– Fist Protecting Heart♦– pěsti chránící srdce

08♦– 白鹤亮翅♦– White♦Crane Spreads♦Wings♦– bílá♦labuť rozevírá♦křídla
09♦– 斜行♦= Walk♦Obliquely♦& Twist♦step♦– šikmý♦krok a♦natočit♦se
10♦– 收提♦ Lift♦& Withdraw♦– zvednutí a♦ustoupení
11♦– 前趟拗步♦– Wade♦Forward♦– přebrodit♦se vpřed
12♦– 右掩手肱拳♦– Hide♦Hand♦& Strike♦Fists♦– zakrytí♦rukou a♦úder♦pěsti
13♦– 披身捶♦– Body Defending Punches♦– tělo♦chrání před♦údery
14♦– 背折靠♦– Backfold♦Strike♦– zpětný založený♦úder
15♦– 青龙出水♦– Dragon Comes♦Out From♦Sea♦– drak♦vylétá z♦vody
16♦– 斩手♦– Chopping♦Hands♦– porcující♦paže
17♦– 翻花舞袖♦– Turnover♦Flover♦& Brandish♦Sleeves♦– 
        převrátit♦květiny a♦zamávat♦rukávy
18♦– 海底翻花♦– Overturn Ocean♦Wawes♦– obrátit vlny♦oceánu
19♦– 右掩手肱捶♦– Left Hide♦Hand♦& Strike♦Fists♦– zakrytí♦rukou a♦úder♦pěsti vlevo
20♦– 左六封四闭♦– Left Six♦Sealing Four♦Closing♦– 6♦zapečetění a♦4♦uzavření vlevo
21♦– 右单鞭♦– Right Single♦Whip♦– jednoduchý♦bič vpravo


Část druhá
22♦– 右云手♦– Right Cloud♦Hands♦– ruce jako♦oblaka vpravo
23♦– 左云手♦– Left Cloud♦Hands♦– ruce jako♦oblaka vlevo
24♦– 高探马♦– High♦Pat The♦Horse♦– vysoké poplácání♦koně
25♦– 右连珠炮♦– Right Cannonbals In♦Series♦– dělové♦pěsti vpravo
26♦– 左连珠炮♦– Left Cannonbals In♦Series♦– dělové♦pěsti vlevo
27♦– 闪通背♦– Defect Trought♦The♦Back♦– přehodit přes♦záda


Část třetí
28♦– 指裆捶♦– Strike♦Groin With♦Fist♦– pěstí do♦slabin
29♦– 白猿献果♦– White♦Ape Presents♦Fruit♦– bílá♦opice nabízí♦ovoce
30♦– 双推手♦– Double♦Push Palm♦– tlačení oběma♦dlaněmi
31♦– 中盘♦– Middle♦Winding♦– střední♦navíjení
32♦– 前招♦– Forward♦Winding♦– navíjení♦vpřed
33♦– 后招♦– Backward♦Trick♦– zpětný♦trik
34♦– 右野马分鬃♦– Right♦Parting The♦Wild Horse's♦Mane♦– 
        rozčesání♦hřívy divokého♦koně vpravo
35♦– 左野马分鬃♦– Left♦Parting The♦Wild Horse's♦Mane♦– 
        rozčesání♦hřívy divokého♦koně vlevo
36♦– 摆莲跌叉♦– Lotus♦Kick & Drop♦Into The♦Splits♦– 
        lotosový♦kop a♦poklesnutí do♦rozštěpu
37♦– 左右金鸡独立♦– Left & Right Golden♦Rooster Stands♦On One♦Leg♦– 
        zlatý♦kohout stojí na♦levé a♦na♦pravé noze


Část čtvrtá
38♦– 倒卷肱♦– Step♦Back & Whirl♦Arms On♦Both♦Sides♦–
        couvání a♦kroužení pažemi po♦obou stranách
39♦– 退步压肘♦– Step♦Back & Press♦Down The♦Elbow♦– krok♦zpět a♦stlačit loket♦dolů
40♦– 擦脚♦– Slap♦Foot♦– otřít♦nárt
41♦– 蹬一跟♦– Kick♦Out With♦The♦Edge Of♦Foot♦– vykopnutí♦patou
42♦– 海底翻花♦– Overturn The♦Edge Of♦Foot♦– přetočení a♦kop♦hranou
43♦– 击地捶♦– Pound♦Ground With♦Fist♦– úder♦pěstí proti♦zemi
44♦– 翻身二起腳♦– Turn♦Over♦Body & Double Jump♦Kick♦–
        otočení a♦dvojitý♦kop ve♦výskoku

45♦– 双震脚♦– Stamp Both♦Feet♦– dupnout♦oběma
46♦– 蹬脚♦– Hell♦Kick♦– pekelný♦kop
47♦– 玉女穿梭♦– Fair♦Lady Works♦Shuttles♦– víla♦jako tkalcovský♦člunek
48♦– 顺銮肘♦– Smooth♦Elbow♦– lokty uvolňují♦cestu
49♦– 裹鞭炮♦– Wrapping♦Fire Crackers♦– zabalené dělobuchy
50♦– 雀地龙♦– Dragon♦Dives To♦The♦Ground♦– drak♦klesá k♦zemi
51♦– 上步七星♦– Step♦Forward With♦Seven♦Stars♦– vystoupat k♦sedmi♦hvězdám
52♦– 退步跨虎♦– Step♦Back & Straddle The♦Tiger♦– krok♦zpět a♦překročit♦tygra
53♦– .转身摆莲♦– Turn♦Body & Lotus♦Kick♦– otočení a♦lotosový♦kop
54♦– 当头炮♦– Strike♦Head Like♦Cannons♦– dvojitý♦úder na♦hlavu
55♦– 左金刚捣碓♦– Pounding♦Mortar♦– Buddha♦tluče do♦hmoždíře
56♦– 收式♦– Closing♦Form♦– závěrečná♦forma



© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový Bor



Stránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.