Siddhártha Gautama BuddhaBuddhovo učení

Buddhovo učení bylo zaměřeno na učení
NeJá = já nejsem toto tělo, já nejsem toto smýšlení, já nejsem toto vnímání.

Proto byl Buddha původně uctíván bez zobrazení těla Buddhy.

Uctívání Buddhy jako osoby zavedli teprve ve starověku Řekové vpádem Alexandra Makedonského do oblasti dnešního Pakistánu a Afghanistánu, čímž vzniklo tzv. Gandhárské umění, též řecko-buddhistické umění. Je tedy otázka kdo to byl Siddhártha Gautama Buddha. Také pojem Buddhismus je vlastně pojem starý asi 100 let a oblasti Buddhismu tomuto pojmu nerozumí.

Slovo buddha v překladu znamená osvícený, probuzený.