Buddha – 10 Moudrostí 

10 moudrostí Buddhových, které pomáhají zbavit se neklidu, stresu a dosáhnout šťastného života:

01 – Pomalý rozjezd je normální. Džbán se plní postupně a klesá po kapce. Každý mistr byl jednou amatér. Pokud je vaše práce důsledná a nepřerušovaná a vy jste trpěliví – uspějete. Nikdo nemůže uspět v jediné noci – úspěch přichází k těm, kteří jsou připraveni začít pomalu a soustavně pracovat, dokud není džbán plný.

02 – Naše myšlenky jsou důležité – naše vědomí utváří všechno. Pokud člověk mluví nebo jedná se špatnými myšlenkami – zraňuje se. Pokud člověk mluví nebo jedná s čistými úmysly – štěstí ho následuje. Chcete-li žít správně, musíte vyplnit mysl pouze správnými myšlenkami. Správné myšlení vám dá vše, co chcete. Špatné myšlení je zlo, které nakonec zničí vás samotné.
(viz. také: Matouš, 13. kapitola, verš 12: Tomu, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.)

03 – Odpusťte. Zadržovat v sobě hněv je jako chytit horké uhlí s úmyslem házet ho na někoho jiného – spálíte se vy sami. Když propustíte ty, které vězníte ve vězení neodpuštění, uvolníte se sami z tohoto vězení. Nemůžete nikoho (žádnou duši) deptat, skličovat či trápit, aniž byste tím nedeptali, neskličovali a netrápili sami sebe. Naučte se odpouštět – naučte se odpouštět rychle.

04 – Vaše jednání – vaše praxe je důležitá. Abyste se vyvíjeli, musíte jednat, abyste se vyvíjeli rychle, musíte jednat každý den. Přísloví říká: Bůh dává každému ptákovi červa, ale nevhazuje mu ho do hnízda. A já říkám: Nevěřím v osud, který padne na lidi, když se vyvíjejí konáním, ale věřím v osud, který na ně padne, pokud jsou neaktivní – pasivní.

05 – Nejprve se snažte pochopit. Abyste bojovali za Pravdu a nebojovali jen za sebe, nejprve se pokuste porozumět. Teprve poté může být porozuměno vám. Musíte udělat vše pro to, abyste porozuměli názoru – slovům druhé osoby. Poslouchejte ostatní, porozumíte-li jejich názoru, najdete klid. Zaměřte se více na to, že jste šťastní, než na to, abyste měli pravdu.

06 – Zvítězte sami nad sebou. Je lepší zvítězit nad sebou samým, než vyhrát tisíce bitev. Důsledky vašich vítězství z vás nesejmou ani andělé ani démoni, ani nebe ani peklo. Chcete-li nad sebou zvítězit, musíte ovládnout své myšlenky. Vaše myšlenky by neměly burácet jako mořské vlny. Možná si myslíte: Nemohu přeci ovládat své myšlenky – myšlenka si přijde kdy chce. A já říkám: Nemůžete zabránit ptákům, aby létali nad vámi, ale jistě můžete zabránit tomu, aby si stavěli hnízdo na vaší hlavě.

07 – Žijte v harmonii. Harmonie pochází jen zevnitř. Nehledejte kolem sebe to, co může pocházet jen z vašeho srdce. Pravdou je, že harmonii lze nalézt – vytvořit jen v sobě. Harmonie není nová práce, nové auto, nové manželství. Harmonie je mír ve vaší duši a pramenit může jen z vás samotných.

08 – Buďte vděční. Vždy je možné za něco poděkovat. Poděkujte i za ztracený čas – je lepší, nežli čas naplněný zlem. Poděkujte za nemoc – nemoc je lepší, než být mrtví. Vždy je možné za něco poděkovat. Nebuďte ani minutu pesimističtí – místo hádky byste mohli poděkovat nejméně za deset věcí. Ne každý se ráno vzbudí – někteří právě včera naposledy usnuli. Vždy je možné za něco poděkovat.

09 – Jednou z nejužitečnějších dovedností, potřebných pro život, je schopnost rychle zapomenout na všechny špatné věci. Nenechte mysl přebývat v potížích a křivdách, nenechte ji libovat si v podráždění, nenechte ji zubožit se nošením zloby. Nesnášejte odpadky do své duše.

10 – Dvanáct postulátů Buddhových:

♦ Největší nepřítel lidského života – to je člověk sám.
♦ Největší bláznovství v lidském životě – to je lež.
♦ Největší smutek v životě člověka – to je závist.
♦ Největší chyba v lidském životě – to je ztratit sebe sama.
♦ Největší vina v životě člověka – to je nevděk.
♦ Největší ztráta v životě člověka – to je ztráta naděje.
♦ Největší přínos pro život člověka – to je zdravá mysl a zdravé tělo.
♦ Největší dárek pro život člověka – to je velkorysost – štědrost.
♦ Největší slabina lidského života – to je nedorozumění.
♦ Největší útěcha v životě člověka – to jsou dobré skutky.
♦ Nejvíce politováníhodné v lidském životě – je ztráta důstojnosti.
♦ Nejvíce hodné obdivu v lidském životě – je to, že po pádu znovu vstane.

 

© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.